Trioworld is een van de Energy Leaders van Gelderland

Trioworld is uitgenodigd door de Provincie Gelderland om mee te doen met het programma ‘Energy Leaders’. In dit programma gaan een vijftiental bedrijven met elkaar om tafel om te werken aan een strategie om met hun eigen organisatie tot energiebesparing te komen.

Doel van het traject is om extra efficiëntie te bereiken door elkaar te inspireren over de manier waarop je energiebewustzijn en -besparing binnen je bedrijf kan stimuleren. Hoewel de bedrijven verschillende producten maken, zoeken ze allemaal naar manieren om de medewerkers te betrekken bij het verlagen van de energiekosten en implementatie van technieken. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan, leren ze van elkaars kennis en ervaring.

Plastic is een energie-intensief product dat daardoor verantwoordelijk is voor relatief veel CO2 per kilo product. Wij zijn ons daarvan bewust en nemen onze verantwoordelijkheid om hier op een juiste wijze mee om te gaan. Wij zijn dan ook continu bezig om energie efficiënter en effectiever in te zetten. Deelname aan het Energy Leaders programma is dan ook een logische stap. Wij hopen met onze kennis en ervaring andere Gelderse bedrijven verder te helpen en verwachten zeker zelf ook met nieuwe inzichten aan de slag te kunnen gaan”, aldus Lex Veltman. 

De Trioworld visie op energie
De grootste energie besparing binnen Trioworld is te behalen door de efficiëntie in het productieproces te bewaken en verbeteren. Wij produceren 50.000 ton folie per jaar en gebruiken daarvoor een groot aantal MWh. Elke relatief kleine besparing levert in absolute zin direct een grote besparing op.

Daarnaast denken wij vooral na over energiebesparing in de keten door een continue verbetering van onze oplossingen. Op het gebied van Load Security Film kunnen wij met 180 gram folie een pallet met een lading van 1000 kg veilig vervoeren. Hiermee realiseren we tot 95% minder schade, 30% minder foliegebruik en 97% minder productiestops. Deze energiebesparing gaat daarmee een stuk verder dan enkel de besparing op ons product.

Een vergelijkbare oplossing bieden we op het gebied van onze Food Packaging Film. Door voedsel onder de juiste condities te verpakken is voedsel beter beschermd en blijft langer vers en houdbaar. Hierdoor wordt er minder voedsel verspild. Volgens Toine Timmermans, programmamanager Duurzame Voedselketens van Wageningen University, heeft het verspilde voedsel een grotere impact op ons milieu dan de verpakking. De milieudruk van de verpakking is gemiddeld maar 10% van die van het product zelf.

Met onze Innovative Film zijn we zelfs nog een stap verder gegaan. Hier was energiebesparing bij de eindgebruiker (de bestuurder van een BMW i3) het uitgangspunt voor de ontwikkeling. In samenwerking met de keten hebben we een dashboard en deurpanelen ontwikkeld die vele malen lichter zijn dan de traditionele variant. En daarmee direct bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot van de auto.