Onderhouden 7 Step Audit Model

Als we een instelling eenmaal vastgelegd hebben, blijven we die op regelmatige basis controleren, als een soort tussentijdse controle. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we twee keer per jaar langskomen om te controleren of de apparatuur nog op het niveau werkt zoals we destijds bepaald hebben. De instellingen van uw machines worden gecontroleerd, het verbruik van de hoeveelheid stretch film en natuurlijk de stabiliteit van uw pallets. Want dat is natuurlijk het uitgangspunt.