Blind vertrouwen

Als consument gaan we er vanuit dat alle producten die in de supermarkt liggen veilig zijn. Als consument staan we niet vaak stil bij de mogelijke risico’s van het product en z’n verpakking. We kopen en consumeren, maar… is ons vertrouwen eigenlijk wel terecht?

Geen vanzelfsprekendheid.

Uiteindelijk is het geen vanzelfsprekendheid, bleek onlangs nog bij ons thuis. Het was zomaar een dag, een avond, even nog snel een pannenkoek eten en dan relaxen: dat was het plan.
Het ene moment zitten we te eten – en het volgende moment klaagt mijn tiener over buikpijn, pijn op de borst en slecht kunnen ademen. Niet veel later valt de spraak uit en bellen we in allerijl 112. Op de SEH wordt duidelijk dat het om een heftige allergische reactie gaat.

Onderzoeken volgen, zowel bij mijn tiener als aan het product. Er is uitvoerig overleg tussen de producent van het product en de artsen van het ziekenhuis. Er zijn geen verwijten, wel is er samenwerking. Alle focus ligt op het voorkomen van een volgende allergische reactie, alles gebeurt om mijn tiener te helpen. Om de oorzaak te achterhalen, wordt onderzocht of het aan het product zelf lag, aan de verpakking, of dat de opslagcondities van invloed zijn geweest. Na vele onderzoeken lijkt het aan de pannenkoekenmix te liggen. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat die gevonden wordt.

Eens te meer is het belang van mijn werk mij duidelijk geworden.

Bij Trioworld zijn we er altijd op gericht om ‘In Compliance’ te zijn met alle wet- en regelgeving en om te voldoen aan de hoge standaard die onze klanten van ons verwachten. We realiseren ons dat er producten verpakt worden in verpakkingen die wíj produceren. En we realiseren ons dat onze film een belangrijk onderdeel is van het totaalproduct.  We houden dagelijks rekening met de potentiële risico’s van onze verpakkingen. Zo moet Trioworld ervoor zorgen dat er vanuit onze verpakkingen geen migratie plaatsvindt naar eet- en drinkwaren. En dat er geen productvreemde materialen in onze folie zitten. Of dat drukinkt niet in contact kan komen met de verpakte producten. Etcetera.

Jaarlijkse toetsing: Trioworld AA grade!

Trioworld heeft een goed inzicht in alle risico’s die onze verpakking met zich meebrengt. De beheersmaatregelen zijn vastgesteld en geïmplementeerd in onze organisatie. Jaarlijks laat Trioworld het managementsysteem toetsen door de certificerende instantie voor de ISO 9001-standaard en de BRC Packaging-standaard. Een onafhankelijke partij die vanaf de zijlijn kritisch met ons meekijkt. Op 20 en 21 maart 2019 heeft Trioworld de certificering weer mogen afronden: geen enkele minor en een succesvolle AA-grade in the pocket.
Wat mij betreft mag aangenomen worden dat producenten van verpakkingsmaterialen er alles aan doen om de producten veilig in de markt te zetten. Consumenten mogen erop vertrouwen dat zowel het verpakkingsmateriaal als de producten die ze consumeren, met grote zorg zijn geproduceerd.
De veiligheid en voedselveiligheid doen ertoe bij bedrijven. Maar een garantie dat er niets kan gebeuren, dat is geen zekerheid.