Getoetst volgens de nieuwe BRC Packaging standaard, en de AA grade blijft

Hebben én houden, dat doet Trioworld met een AA-grade van het BRC Packaging-certificaat voor verpakkingsmiddelen. Een hele prestatie, legt Mirjam Bouwmeester uit, omdat de standaard onlangs gewijzigd is.

Een producent van voedingsmiddelen doet er alles aan om producten zo veilig mogelijk te maken, met als belangrijkste reden de gezondheid van consumenten te waarborgen. Dat betekent dat er niet alleen eisen aan het voedingsmiddel gesteld moeten worden, ook het verpakkingsmateriaal waarin het product verpakt is zal veilig moeten zijn.

Als producent van verpakkingsmaterialen voor onder andere de voedselindustrie voert Trioworld onder meer het BRC Packaging-certificaat. De BRC Packaging-standaard beschrijft de vereisten voor borging van de voedselveiligheid van producten. Onlangs heeft Trioworld wederom de AA-grade behaald, de hoogst haalbare score voor deze onafhankelijke externe audit. Een hele prestatie, vertelt Mirjam Bouwmeester, senior compliance specialist bij Trioworld. “Zeker omdat de standaard getoetst is volgens de nieuwste versie, issue 6.”

“Als bedrijf ben je niet alleen wettelijk verplicht de consument te beschermen. Trioworld wil met zekerheid kunnen zeggen dat voedselveilig wordt geproduceerd en dat niemand op de korte of lange termijn ziek zal worden van een van de producten die Trioworld heeft geproduceerd”, legt Bouwmeester uit.

Veel klanten van Trioworld zijn actief in de voedselindustrie. De certificering met een AA-grade biedt deze klanten de zekerheid dat Trioworld haar verpakkingen op een juiste en veilige wijze én van kwalitatief hoog niveau produceert, zegt Bouwmeester. “En daarmee helpt Trioworld haar klanten ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen op het gebied van productveiligheid. Bovendien kan het de klant tijd besparen, doordat die nu niet of minder vaak hoeft langs te komen voor een audit. De klant weet aan de hand van het certificaat dat de continuïteit is gewaarborgd.”

BRC Packaging én ISO 9001

Trioworld gaat trouwens nog een stapje verder: naast het BRC Packaging-certificaat is Trioworld ook gecertificeerd volgens ISO 9001. Waar het bij BRC Packaging gaat om de vereisten op het gebied van voedselveiligheid, gaat het bij de ISO 9001-standaard om het borgen van de kwaliteit van het product.

“Zowel ISO 9001 als de BRC Packaging zijn standaarden die zijn gebaseerd op risicodenken; Trioworld richt zich met de certificeringen op de potentiële risico’s. Dit betekent in de praktijk dat door het toepassen van de HARA-methodiek (Hazard and Risk Analysis) de risico’s van alle processen inzichtelijk zijn gemaakt. Waar mogelijk zijn risico’s geëlimineerd. Als dat niet mogelijk is, dan zijn risico’s gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau, zijn noodzakelijke beheersmaatregelen vastgesteld en geïmplementeerd in de organisatie.”

Daar blijft het niet bij: “Naast eisen aan risicomanagement en productveiligheid worden ook eisen gesteld aan bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, persoonlijke hygiëne, interne voorzieningen, trainingen, terugdringen van afval, food defense en food fraud.”

Met een certificering neem je verantwoordelijkheid

Beide certificeringen vereisen gedetailleerde aandacht en verantwoordelijkheden. Het gaat uiteindelijk niet om het certificaat, maar om het daadwerkelijke inhoudelijke managementsysteem. “Dat moet een systeem zijn dat volledig is geïntegreerd in de organisatie. Een praktische en concrete invulling is noodzakelijk, het moet een systeem zijn dat naadloos aansluit op de interne processen.”

Zodat met zekerheid te zeggen is dat je voedselveilig produceert. Want uiteindelijk is dat waar het om draait: het beschermen van de consument.

Lees ook de blog ‘Blind vertrouwen‘ van Mirjam Bouwmeester.