Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT

Dit privacystatement is van toepassing op persoonsgegevens die Trioworld B.V. (Trioworld) verwerkt van (medewerkers van) haar (potentiële) klanten, onder meer via het ERP en of CRM systeem. Via dit privacystatement informeert Trioworld u over wat er met de gegevens gebeurt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Beperkte persoonsgegevens (naam en zakelijk adres) worden door Trioworld verwerkt om (potentiële) klanten te kunnen informeren en te factureren. Wij verwerken deze gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Soort gegevens dat wordt verwerkt. Persoonsgegevens die wij van (medewerkers van) (potentiële) klanten verwerken zijn naam en zakelijk adres.

Marketingactiviteiten
Trioworld houdt in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies
Trioworld gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Beveiligingsniveau
Trioworld beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen. Hierbij kunt u denken aan:
- Alle data verkeer m.b.t. de website is versleuteld d.m.v. SSL
- Servers staan in beveiligde ruimten en toegang tot de systemen en back-ups alleen via autorisatie door Trioworld.

Trioworld verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen
Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u per e-mail (zie hierna) een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt ook een verzoek indienen tot rectificatie van uw gegevens, om uw gegevens te wissen of om de verwerking te beperken. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Tot slot kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Trioworld verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Trioworld houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en bewaart persoonsgegevens in de regel niet langer dan twee jaar na het laatste contact met een (potentiële) klant. Nadien worden de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Contactgegevens
Bij vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Trioworld / Madeleine Harmsen.

Aanpassen privacystatement
Trioworld behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.afpfilm.com worden gepubliceerd.

Juli 2018