Duurzame inzetbaarheid bij Trioworld

Recent was ik te gast bij de Kamdag voor veiligheidskundigen van diverse bedrijven om het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Trioworld nader te duiden. Innovatie en Trioworld gaan hand in hand. In 2008 zijn wij bij Trioworld begonnen met de eerste verkenning op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Na een jaar research, vele gesprekken met medewerkers en andere bedrijven hebben wij een eerste voorstel ingebracht tijdens de cao onderhandelingen van 2010.

Kern van dit voorstel was dat Trioworld een werkgever wilde zijn die medewerkers faciliteerde met o.a. een financieel bedrag zodat de medewerker zelf kon bepalen wat hij/zij nodig had om duurzaam inzetbaarheid te blijven. Heel bewust hebben we afstand genomen van het idee dat de werkgever kan bepalen wat goed voor iemand is. Dit is naar onze mening onmogelijk omdat we te maken hebben met volwassen individuen die dat heel goed zelf kunnen vaststellen.

Helaas haalde dit eerste voorstel het niet. Het was te snel en te anders dan hetgeen men gewend was namelijk vooral ontzie maatregelen (extra vrije dagen, andere roosters etc). Na een jaar en vele gesprekken verder hebben we het wel kunnen invoeren met ingang van 2012. Sinds dat jaar hebben onze medewerkers de beschikking over een persoonlijk inzetbaarheidsbudget dat jaarlijks wordt geïndexeerd met de cao-verhoging. Dit bedrag wordt jaarlijks door alle medewerkers besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan persoonlijke ontwikkeling, gezondheid of balans.

Duurzame inzetbaarheid is wat Trioworld betreft een gedeelde verantwoordelijkheid. Op de werkplek dienen wij als werkgever ervoor te zorgen dat de zaken Arbo technisch kloppen en veilig zijn. We faciliteren met het persoonlijke inzetbaarheidsbudget de individuele behoeften van de Trioworld-medewerkers. We stimuleren ze om hier regelmatig over na te denken en hun verantwoordelijkheid op dit belangrijke thema te nemen. Het stimuleren ondersteunen we met gesprekken door de leidinggevende, een uitgebreid Periodiek Medisch Onderzoek en een duurzaamheidscoach die medewerkers ondersteunt gedurende het jaar. Wat vragen wij van de medewerkers? Dat zij hun verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven voor de contractueel overeengekomen werkzaamheden, serieus nemen.

Zijn we nu klaar? Nee duurzame inzetbaarheid vraagt constant om nieuwe impulsen en aandacht van alle betrokkenen.

Madeleine Harmsen – HR Manager Trioworld