ISO 26000

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van Trioworld. Als organisatie wil Trioworld verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Het beleid van Trioworld is er op gericht een optimale balans te zoeken tussen People, Planet en Profit.
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO).
Deze richtlijn geeft een normatief kader op basis waarvan we onze maatschappelijke verantwoordelijkheden kunnen bepalen, en biedt de richtlijn adviezen over het structureel invoeren van MVO.
Conform de richtlijnen van ISO 26000 hebben wij een zelfverklaring opgesteld en ondertekend.