Palletstabiliteit en EUMOS

“vrachtwagen gekanteld na bijna verliezen lading”, “vrachtwagen verliest complete lading op rotonde”, “vrachtwagen belandt in de sloot”

Wie deze krantenkoppen leest, beseft wellicht niet dat al deze ongevallen mogelijk veroorzaakt zijn doordat aan de vervoerde lading onvoldoende aandacht aan ladingzekerheid besteed was. De Europese raad en het Europees parlement beseffen wel dat slecht gezekerde lading elk jaar leidt tot meer dan 1000 doden en nog veel meer zwaar gewonden. Reeds in 2014 hebben ze directieve EU/2014/47 goedgekeurd die intussen in alle Europese lidstaten van kracht is. De directieve verplicht de lidstaten om langs de weg de technische staat van het voertuig en de ladingzekerheid (= de gebruikte term voor stuwing) te controleren en dit ook te rapporteren aan de Europese administratie. In 2018 is EUMOS ingevoerd.

Verantwoordelijk?

De Europese wetgever gaat met deze directieve vrij drastisch in tegen de gangbare praktijk in veel lidstaten. Europa verschuift de verantwoordelijkheid voor het zekeren van de lading weg van de chauffeur en weg van de vervoerder richting verlader en zelfs richting verpakker. Europa beseft dat een chauffeur onmogelijk de 1800 kratten bier in een trailer stuk per stuk kan zekeren, laat staan dat hij 75.000 losse blikjes stuk per stuk kan zekeren. Het wordt al een stuk makkelijker als de 33 pallet-ladingen met zekerheid “vormvast” zijn.

Hoe te controleren?

De vraag stelt zich dan hoe een chauffeur – en een controleur langs de weg – weet of de ladingzekerheid van voldoende niveau is. Directieve EU/2014/47 verwijst hiervoor naar de norm EUMOS 40509. Deze Europese norm beschrijft een test waarin de krachten op de lading tijdens wegvervoer worden nagebootst in laboratorium omstandigheden. Realistische krachten zoals tijdens het remmen of het nemen van een bocht van een vrachtwagen, komen aan bod. Naast de test zelf beschrijft de norm ook de informatie die door de verpakker op elke palletlading moet aangebracht worden ten behoeve van de chauffeur en de controleur.

Palletstabiliteit

Wat de directieve en de EUMOS norm niet voorschrijven, is hoe een palletlading voldoende stabiel kan gemaakt worden. Het staat de verpakker vrij gebruik te maken van straps, lijm, rekhoezen, rekwikkelfolie, kisten, … In de praktijk worden meer dan 80% van de palletladingen in Europa omwikkeld met rekwikkelfolie en dit aantal blijft nog stijgen. Meer nog, in de voorbije jaren zijn zowel de rekwikkelmachines als de beschikbare folie enorm verbeterd, net om een palletlading vormstabiel te kunnen verpakken overeenkomstig EUMOS 40509. Vele verpakkers en (stilaan ook de aankoopverantwoordelijken) beseffen dat ze beter kiezen voor hoogwaardige rekwikkelfolie met goed gedocumenteerde mechanische eigenschappen. Ze stellen hun wikkelmachines dan af op basis van deze eigenschappen en laten dan de vormstabiliteit van hun palletladingen certificeren overeenkomstig EUMOS 40509.

Deze gastblog is geschreven door Prof. Mark Juwet, – KU Leuven- expert in cargo securing, transport safety and durable product pacakaging en is een onderdeel uit de cursus ladingzekering.

Meer weten over de Trioworld producten? Neem contact met ons op?