Wilbert Philipsen, International Key Account Manager

Efficiënter wikkelen leidt tot lagere kosten en een hoger rendement in het productieproces.