Nieuwe ISO milieucertificeringen voor Trioworld en daar zijn we trots op!

Trioworld heeft recentelijk de ISO 14001- en 50001-certificaten behaald; belangrijke internationaal erkende milieucertificeringen. Harold Gankema, manager Quality & Compliance, vertelt wat dat betekent en welke rol ISO speelt in de duurzaamheidsdoelstellingen bij Trioworld.

Allereerst wat eraan voorafging: Trioworld had al enige jaren ISO 26000. “Dat is een meer vrijblijvende certificering, waarbij je jezelf beoordeelt, en dat gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen”, legt Harold uit. “Deze nieuwe ISO’s zijn internationaal erkende certificeringen, managementsystemen met betrekking tot milieu- en energiebeheer, die extern geauditeerd worden. Die zijn niet vrijblijvend, je legt jezelf eigenlijk een hogere doelstelling op.”

Twee nieuwe ISO’s dus, die niet hetzelfde zijn, maar wel veel met elkaar te maken hebben. ISO 14001 slaat op het complete milieumanagementsysteem van een bedrijf, en daar zit ook energiebesparing bij. ISO 50001 draait alleen om energiebesparing, maar gaat daarin veel dieper dan de ISO 14001. “Wij hebben voor beide gekozen, ook omdat de overheid er steeds meer op aandringt om ISO 50001 te hebben”, zegt Harold. “Dat maakt het makkelijker voor overheden om ons in de toekomst te controleren.”

Trioworld doet al jaren mee met zogenaamde meerjarenafspraken die de branchevereniging met de overheid maakt op het gebied van energiebesparing. Die afspraken worden waarschijnlijk vervangen door een energiemanagementverplichting zoals ISO 50001. “Om die reden wilden we sowieso een ISO 50001-certificering. En aangezien het circulaire denken en recyclen ook bij Trioworld hoog op de agenda staan, kozen we ook voor ISO 14001.”

Hoog niveau

Om voor deze certificeringen in aanmerking te komen, moet je als bedrijf een duidelijke visie hebben en daarover beleid opstellen met bepaalde doelstellingen. Vervolgens moet je dat uitvoeren en goed documenteren en monitoren.

Eén keer per jaar komen externe auditors langs om dat te controleren. “Dat hebben we dit keer laten doen door DNV GL, een internationaal auditbedrijf”, zegt Harold. Je wordt gecertificeerd voor telkens drie jaar, na drie jaar wordt je certificaat dan weer vernieuwd.

De officiële audit voor ISO 14001 en 50001 was in november. “De auditors zijn drie dagen geweest, op alle afdelingen die erbij betrokken zijn. En de uitslag was zeer positief. Ze waren verrast dat we al op zo’n hoog niveau zaten voor een ‘nulmeting’. We hadden een paar minors, kleinere tekortkomingen, en die moeten we met een plan van aanpak oplossen. Maar dat is niet verwonderlijk, als je voor het eerst meedoet.”

Energiezuinig

Trioworld heeft een duidelijk beleid op het gebied van energie en milieu, vertelt Harold. “We maken jaarlijks een energie-efficiency-plan, om te kijken waar we op energie kunnen besparen. Zoals led voor verlichting, isolatie van onze gebouwen en energiezuinige aanpassingen aan de machines. Daarnaast hebben we een energiemonitoringssysteem aangebracht, waarmee we kunnen zien welke machines het zuinigst werken. En dan plannen we waar mogelijk de productie op de zuinigste machines.”

En dat scheelt behoorlijk. “Het energieverbruik per kilo folie is in de afgelopen vijftien jaar met 25 procent gedaald. En de komende drie jaar zullen we weer 10 procent dalen.”

Ook op het gebied van milieu heeft Trioworld duidelijke doelstellingen. “We hebben ons afvalbeleid behoorlijk aangescherpt”, vertelt Harold. “Sindsdien hebben we 400 ton minder materiaal afgevoerd, dat is best aanzienlijk.” Daarnaast heeft Trioworld een plan opgesteld om de uitstoot van productiestof terug te dringen.

Een ander punt voor de milieucertificering is het werken met biobased grondstoffen, voor de Katan Ex-lijn. En er loopt een project om recyclaten, afkomstig van industrieel afval, in te zetten. Sowieso maakt Trioworld steeds dunnere folie, om overgebruik van kunststoffen tegen te gaan. “Dat zijn we voortdurend aan het optimaliseren. We volgen daarbij de vier ‘re’s’: rethink, reduce, re-use en recycle.”

Doelstellingen

Als hoofd Compliance stelt Harold de doelen op binnen Trioworld en controleert hij die. Daarbij kijkt hij met name naar de actualiteit. “Op dit moment bepaalt dat heel sterk onze ontwikkelingen. Dat heeft ook te maken met de discussie over CO2-belasting die eraan lijkt te komen. Want als die komt, dan kan dat ons hard raken, als we er niet voldoende op voorbereid zijn.” In 2030 moeten van de EU alle plastics recyclebaar zijn. “Daar zijn we dus al mee bezig. Ik denk dat 90-95 procent van onze folie al recyclebaar is.”

Trioworld heeft drie duidelijke doelstellingen waar ze naartoe werken:
1. In 2030 moet de CO2-footprint 90 procent lager zijn dan in 2018. “De CO2-footprint van Trioworld op energiegebied wordt voor 97 procent veroorzaakt door elektriciteit. De enige manier om dat omlaag te krijgen, is dus door duurzame energie in te zetten. Dat gebruiken we al, maar nog lang niet genoeg.”
2. In 2021 moet het specifieke energiegebruik met 10 procent verminderd ten opzicht van 2018.
3. En in 2021 wil Trioworld 40 procent minder huishoudelijk afval produceren.

Positieve bijdrage

“Trioworld is echt heel goed bezig met de CO2-footprint”, concludeert Harold. “We maken folie die functioneel een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, ondanks het negatieve imago dat kunststof heeft. Onze stretchfilm zorgt voor ladingzekerheid, wat ook minder afval door kapotte lading betekent. En door onze voedselverpakkingsfolie is voedsel langer houdbaar.”

Ook voor klanten is dit goed nieuws: “We proberen hen hiermee ook te helpen hun CO2-doelstellingen te halen.”

Reden voor gebak dus bij Trioworld: “Iedereen heeft er hard aan gewerkt en het heeft een prachtig resultaat opgeleverd.