Onderzoek studenten HAN – minor Circulaire Economie

Samenvatting van het onderzoek gedaan door Chiem Pilzecker en Ingrid Vriezen.
Door de maatschappelijke trend dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt is Trioworld naar manieren aan het kijken om meer aan recycling te gaan doen. Op het gebied van Food Packaging loopt Trioworld tegen een aantal problemen aan. Zo laat de wetgeving recycling met als bestemming PP en PE voedselverpakkingen nog niet toe. Ook is er een verschil in kwaliteit tussen het huidige recyclaat wat beschikbaar is en virgin materiaal.

Dit onderzoek heeft de volgende hoofdvraag: Wat zijn structurele aanknopingspunten voor het gebruik van PP en PE recyclaat voor Trioworld met het oog op de productie van verpakkingsmaterialen voor voedingsmiddelen. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt in dit onderzoek voor een benadering vanuit verschillende perspectieven gebruikt. Er is gekeken naar wetgeving, technologie, interne verwerking, klantenperspectief en ecologische impact.

In dit onderzoek is er een antwoord geformuleerd op de verschillende deelvragen. Dit is gedaan door het uitvoeren van literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er interviews gehouden met professionals uit de recycling en plasticbranche. Ook is er informatie gebruikt die afkomstig is van de seminar Future Proof Plastics.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de huidige wetgeving zeer streng is. Zo mag slechts 5% van recyclaat voor voedselverpakkingen niet afkomstig zijn van non-food. Ook moet Trioworld alles kunnen herleiden en aantonen dat er geen schadelijke stoffen in de plastics zitten. In de literatuur kwam chemisch recycling naar voren als mogelijke oplossing van de probleemstelling van dit onderzoek. Dit is echter wel een methode die in de nabije toekomst nog doorontwikkeld moet worden. De belangrijkste pijlers van de klant zijn in de literatuur vooral prijs en productkwaliteit. Voor de interne verwerking is geen informatie uit de literatuur verkregen. Uit de literatuur blijkt tot slot dat recycling van voedselverpakkingen zal leiden tot een afname van zwerfafval en aardoliegebruik.

Uit de interviews is gebleken dat de wetgeving inderdaad sterke eisen stelt. De beste oplossing hiervoor is chemisch recyclen. Deze technologie staat echter in de kinderschoenen. Sommige bedrijven passen al wel closed-loops toe voor Food Packaging. Er zit ook een kwaliteitsverschil in de beschikbare recyclaten in vergelijking met virgin materiaal. Dit verschil zal de klant tegen dezelfde kosten waarschijnlijk niet accepteren.
De belangrijkste aanbeveling is dat Trioworld binnen afzienbare termijn een eerste stap kan maken door closed-loops toe te passen op het industrieel afval van afnemers. Hierdoor is er een mogelijkheid om PP en PE recyclaat te hergebruiken voor voedselverpakkingen.

Trioworld neemt deze aanbeveling ter harte en zal verder de mogelijkheden onderzoeken naar de circulaire waardeketen. Belangstellenden kunnen contact opnemen om hierbij aan te sluiten.