Quality & Compliance

De afdeling Quality & Compliance bestaat uit twee subafdelingen, namelijk de afdeling Technical Support en de afdeling Compliance.

De subafdeling Technical Support is verantwoordelijk voor het leveren van product technische ondersteuning aan de afdelingen Productie en Sales en fungeert als eerste lijn helpdesk bij vragen over producten en toepassingen. Op deze afdeling vindt de analyse van concurrentiemonsters plaats, worden klachten onderzocht en beoordeeld en wordt de levering van proefrollen voor bestaande producten verzorgd.

De subafdeling Technical Support bestaat uit de Teamleader Technical Support, kwaliteitscontroleur, en een aantal kwaliteitsspecialisten.

De hoofdtaken van de subafdeling Compliance zijn het volgen en actueel houden van kennis m.b.t. externe ontwikkelingen omtrent relevante wet- en regelgeving, normen, standaarden, branche afspraken, klanteisen en interne eisen op het gebied van productkwaliteit, Arbo & veiligheid, milieu, voedselveiligheid, productwetgeving en de vertaling van deze naar de interne organisatie.

De subafdeling Compliance bestaat uit  De Teamleader Compliance en een aantal Medewerkers Compliance.

Allebei de subafdeling staan onder leiding van de Manager Quality & Compliance.

Kernwaarden van deze afdelingen zijn:

  • Accuraat
  • Kwaliteitsbewustzijn
  • Overzicht houden
  • Teamspeler