Quality & Compliance

Onze afdeling bestaat uit twee subafdelingen, namelijk de afdeling Technical Support en de afdeling Compliance.

Technical Support is verantwoordelijk voor het leveren van product technische ondersteuning aan de afdelingen Productie en Sales en fungeert als eerste lijn helpdesk bij vragen over producten en toepassingen. Hier vindt ook de analyse van concurrentiemonsters plaats, onderzoeken en beoordelen we klachten en verzorgen we de levering van proefrollen voor bestaande producten.

De subafdeling Technical Support bestaat uit de Teamleader Technical Support, de kwaliteitscontroleur en een aantal kwaliteitsspecialisten.

Compliance is verantwoordelijk voor het volgen en actueel houden van kennis m.b.t. externe ontwikkelingen omtrent relevante wet- en regelgeving, normen, standaarden, branche afspraken, klanteisen en interne eisen op het gebied van productkwaliteit, Arbo & veiligheid, milieu, voedselveiligheid, productwetgeving en de vertaling hiervan naar de interne organisatie.

De subafdeling Compliance bestaat uit de Teamleader Compliance en een aantal medewerkers Compliance.

Beide subafdelingen staan onder leiding van de Manager Quality & Compliance.

Kernwaarden van onze afdelingen zijn:

  • Accuraat
  • Kwaliteitsbewustzijn
  • Overzicht houden
  • Teamspeler