Technische Dienst

Onze afdeling is verantwoordelijk voor technische aspecten zoals onderhoud en reparaties aan installaties en machines. We werken volgens een preventief onderhoudsplan om mogelijke correctieve incidenten te voorkomen. Naast 17 FTE eigen personeel werken we dikwijls met additionele, externe partijen om in een zo kort mogelijke periode het onderhoud af te ronden. Naast het onderhoud heeft de technische dienst bij Trioworld ook de capaciteit om grote engineering projecten uit te voeren. Zo worden modificaties en nieuwbouw ook door de TD begeleid en gecoördineerd en hebben we een eigen projectleider en eigen project engineers.

Onze afdeling bestaat uit een Manager Technische Dienst, een aantal Project Engineers en een aantal Medewerkers Technische Dienst.

Kernwaarden van onze afdeling zijn:

  • Proactief
  • Analyseren
  • Probleemoplossend denken
  • Zelfstandig